ПРЕВОД

1. са страног језика на српски;
2. са српског на страни језик.

Обезбеђујемо квалитетан
и брз превод свих врста текстова, као и лектуру текстова на страном језику.
Језици:
ЕНГЛЕСКИ,
НЕМАЧКИ,
ИТАЛИЈАНСКИ,
РУСКИ,
ФРАНЦУСКИ,
ШПАНСКИ,
УРДУ,
КИНЕСКИ,
ЈАПАНСКИ.